Hjem

Dykketabeller.no

Nettstedet for Norske dykke- og behandlingstabeller

NORSKE DYKKE- OG BEHANDLINGSTABELLER ER UNDER REVISJON.

5. utgave forventes tilgjengelig september 2019


Vi har sendt innholdet til en ny femte utgave til trykkeriet og forventer at den blir tilgjengelig i trykket/innbundet versjon september 2019.

PDF versjon forvents gjort tilgjengelig siste uke august 2019.

Om dette nettstedetDette er nettstedet til Norske dykke- og behandlingstabeller. Forrige (tredje) utgave ble publisert 2008. En ny utgave av Risberg, Eftedal og Møllerløkken ble publisert 15. januar 2017.

Du kan laste ned den norske PDF-versjonen av tabellene her eller lese detaljer om revisjonsprosessen her.


ELD-tabeller for andre Nitrox-blandinger enn 32, 36 og 40%NDBT har ELD tabeller for dykking med de standardiserte Nitrox-blandingene 32, 36 og 40. Det er anbefalt at disse brukes ved yrkesdykking. Det hender likevel at gassleverandør leverer gass utenfor spesifikasjon (+/- 0,5%). Av den grunn har vi utarbeidet et komplett sett ELD-tabeller for dykking med alle Nitrox-blandinger med oksygenfraksjon mellom 25% og 45% (Tabeller er utarbeidet for hvert hele prosentpoeng økning i FO2). Du kan laste ned tabellene her.

 

5. utgave5. utgave av NDBT har innarbeidet regelverksendringene i Forskrift om utførelse av arbeid som ble publisert desember 2018. Dette berører først og fremst bunntidsbegrensninger og regler for flernivå dykking. I tillegg har vi gjort en rekke mindre feilrettinger og presiseringer. 


5. utgave vil bli publisert aug/sep 2019


Les mer om 5. utgave her her  »

 

Rettelser og kommentarer til tabellene


STATUS FOR PUBLISERING PÅ DISSE NETTSIDENE


Vi får (heldigvis!) mange gode tilbakemeldinger fra brukerne. Disse blir bearbeidet og vil ofte medføre endringer. Vi har en egen side som oppsummerer feil og presiseringer som planlegges innarbeidet i neste utgave. Besøk denne siden for å se hvilke endringer vi planlegger for etterfølgende utgaver. 


Les mer  »