Hjem

Dykketabeller.no

Nettstedet for Norske dykke- og behandlingstabeller

NORSKE DYKKE- OG BEHANDLINGSTABELLER ER UNDER REVISJON.

Femte utgave forventes publisert våren 2019


Arbeidstilsynet har 14.12.2018 vedtatt ny "Forskrift om utførelse av arbeid" som med virkning fra 1.1.2019 setter begrensning i bunntid og bruk av flernivå-tabeller. Konsekvensene av disse endringene for bruk av NDBT vil bli tydeliggjort i 5. utgave av tabellen.  I femte utgave vil også feil og unøyaktigheter vi har funnet i den fjerde utgaven bli korrigert.

Revisjonsutkast "A16" er tilgjengelig for nedlasting. De vil bli sendt på en forventet kort høringsrunde mai/juni 2019.

Om dette nettstedetDette er nettstedet til Norske dykke- og behandlingstabeller. Forrige (tredje) utgave ble publisert 2008. En ny utgave av Risberg, Eftedal og Møllerløkken ble publisert 15. januar 2017.

Du kan laste ned den norske PDF-versjonen av tabellene her eller lese detaljer om revisjonsprosessen her.


Rettelser og kommentarer 3. utgave


STATUS FOR PUBLISERING PÅ DISSE NETTSIDENE


Den tidligere nettsiden til NDBT hadde rettelser, kommentarer og fortolkninger. Det er for arbeidskrevende å overføre de gamle websidene til det nye området. I stededet for er rettelser, feil, kommentarer og tillegg knyttet til Rev 3 pubsliert som PDF-filer på de aktuelle undersidene.


Les mer  »

 

4. utgaveFør den fjerde utgaven av Norske Dykke- og behandlingstabeller ble utgitt så var den under en omfattende høringsprosess.


4. utgave ble publisert 15.1.2017


Les mer om 4. utgave her her  »

 

Rettelser og kommentarer til 4. utgave


STATUS FOR PUBLISERING PÅ DISSE NETTSIDENE


Det er oppdaget både større og mindre feil og mangler i den siste versjonen (4. utgave) av tabellene. Publisering av en ny revisjon vil trolig først skje når ny forskriift om utførelse av arbeid er utgitt (2018? 2019?) Du kan lese mer om de foreslåtte nedringene ved å følge linken under.


Les mer  »